Jabłonna

Zegrzyńska 28A lok.13, 05-110

+48 608 366 441

24/7 Obsługa Klienta

Pon - Pt: 9:00 - 17:00

Godziny otwarcia

01

ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

Państwa prywatność jest dla nas ważna i bardzo poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Zależy nam na ochronie Państwa danych osobowych 
i przejrzystym informowaniu o tym, jakie informacje gromadzimy i co z nimi robimy.

 

Uprzejmie informujemy, iż firma ,,MIRA-Klim” Mirosław Pietrzak z siedzibą przy 
ul. Jana III Sobieskiego 19/12, 05-120 Legionowo przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres firmy. Dane te były pozyskane na podstawie zlecenia współpracy.

 

W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej Administrator) jest: ,,MIRA-KLIM” Mirosław Pietrzak; NIP 536-125-74-67; REGON 017212080. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ,,MIRA-KLIM” Mirosław Pietrzak, ul. Jana III Sobieskiego 19/12, 05-120 Legionowo.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej: biuro@mira-klim.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegającą na oferowaniu klientom usług z zakresu robót sanitarnych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego.

Zmiany te związane są z dostosowaniem każdej firmy do wymogów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20146 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Jeśli zechcą Państwo dowiedzieć się więcej, zachęcamy do kontaktu mailowego: 
biuro@mira-klim.com.pl

 

,,MIRA-KLIM” Mirosław Pietrzak

ul. Jana III Sobieskiego 19/12

05-120 Legionowo

Newsletter

Bądź na bieżąco!

Copyright © 2019 MIRA-KLIM Mirosław Pietrzak | Design by Neo Fusion